• IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES

HẢI SẢN BIÊN HÒA

Hàu đá

Hàu đá

Giá: Liên Hệ
Hàu sữa

Hàu sữa

Giá: Liên Hệ
Ngao 2 cồi

Ngao 2 cồi

Giá: Liên Hệ
Nghêu biển

Nghêu biển

Giá: Liên Hệ
Nhum sọ

Nhum sọ

Giá: Liên Hệ
Sò phi (phi gò)

Sò phi (phi gò)

Giá: Liên Hệ
Sò dương

Sò dương

Giá: Liên Hệ
Vẹm xanh

Vẹm xanh

Giá: Liên Hệ
Cá bò hòm

Cá bò hòm

Giá: Liên Hệ
Cá chìa vôi đỏ

Cá chìa vôi đỏ

Giá: Liên Hệ
Cá dìa

Cá dìa

Giá: Liên Hệ
Cá khế

Cá khế

Giá: Liên Hệ
Cá mó cát

Cá mó cát

Giá: Liên Hệ
Cá mú điệp

Cá mú điệp

Giá: Liên Hệ
Cá ninja

Cá ninja

Giá: Liên Hệ
Cá tắc kè

Cá tắc kè

Giá: Liên Hệ
Cá thu 1 nắng

Cá thu 1 nắng

Giá: Liên Hệ
Cá dứa 1 nắng

Cá dứa 1 nắng

Giá: Liên Hệ
Cá nanh heo

Cá nanh heo

Giá: Liên Hệ
Cá tà ma

Cá tà ma

Giá: Liên Hệ
Cua huỳnh đế

Cua huỳnh đế

Giá: Liên Hệ
Cua nữ hoàng

Cua nữ hoàng

Giá: Liên Hệ
Cua tuyết

Cua tuyết

Giá: Liên Hệ
Cua mặt trăng

Cua mặt trăng

Giá: Liên Hệ
Ghẹ xanh

Ghẹ xanh

Giá: Liên Hệ
Cua dẹp

Cua dẹp

Giá: Liên Hệ
Cua xe tăng

Cua xe tăng

Giá: Liên Hệ
Mực trứng

Mực trứng

Giá: Liên Hệ
Bạch tuộc nước lợ

Bạch tuộc nước lợ

Giá: Liên Hệ
Tôm hùm bông

Tôm hùm bông

Giá: Liên Hệ
Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

Giá: Liên Hệ
Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

Giá: Liên Hệ
Tôm mũ ni đen

Tôm mũ ni đen

Giá: Liên Hệ
Tôm mũ ni đỏ

Tôm mũ ni đỏ

Giá: Liên Hệ
Tôm sú biển tươi

Tôm sú biển tươi

Giá: Liên Hệ
Tôm tít

Tôm tít

Giá: Liên Hệ
Tôm tít vằn

Tôm tít vằn

Giá: Liên Hệ
Sá sùng cát trắng

Sá sùng cát trắng

Giá: Liên Hệ