• IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES

Sản Phẩm

Cua huỳnh đế

Cua huỳnh đế

Giá: 750.000 VNĐ
Cua nữ hoàng

Cua nữ hoàng

Giá: 380.000 VNĐ
Cua tuyết

Cua tuyết

Giá: 480.000 VNĐ
Cua mặt trăng

Cua mặt trăng

Giá: 400.000 VNĐ
Ghẹ xanh

Ghẹ xanh

Giá: 450.000 VNĐ
Cua dẹp

Cua dẹp

Giá: 700.000 VNĐ
Cá bò hòm

Cá bò hòm

Giá: 250.000 VNĐ
Cá chìa vôi đỏ

Cá chìa vôi đỏ

Giá: 300.000 VNĐ
Cá dìa

Cá dìa

Giá: 180.000 VNĐ
Cá khế

Cá khế

Giá: 180.000 VNĐ
Cá mó cát

Cá mó cát

Giá: 180.000 VNĐ
Cá mú điệp

Cá mú điệp

Giá: 180.000 VNĐ
Cá ninja

Cá ninja

Giá: 300.000 VNĐ
Cá tắc kè

Cá tắc kè

Giá: 180.000 VNĐ
Mực trứng

Mực trứng

Giá: 190.000 VNĐ
Bạch tuộc nước lợ

Bạch tuộc nước lợ

Giá: 420.000 VNĐ
Tôm hùm bông

Tôm hùm bông

Giá: 1.700.000 VNĐ
Tôm hùm tre

Tôm hùm tre

Giá: 1.200.000 VNĐ
Tôm hùm xanh

Tôm hùm xanh

Giá: 1.200.000 VNĐ
Tôm mũ ni đen

Tôm mũ ni đen

Giá: 900.000 VNĐ
« 1 2 3 »