• IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES
  • IMAGES

Sản Phẩm

Tôm mũ ni đỏ

Tôm mũ ni đỏ

Giá: 1.650.000 VNĐ
Tôm sú biển tươi

Tôm sú biển tươi

Giá: 600.000 VNĐ
Tôm tít

Tôm tít

Giá: 1.350.000 VNĐ
Ốc đỏ

Ốc đỏ

Giá: 250.000 VNĐ
Tu hài vàng

Tu hài vàng

Giá: 470.000 VNĐ
Ốc móng tay đen

Ốc móng tay đen

Giá: 120.000 VNĐ
Cá thu 1 nắng

Cá thu 1 nắng

Giá: 250.000 VNĐ
Hàu đá

Hàu đá

Giá: 60.000 VNĐ
Hàu sữa

Hàu sữa

Giá: 180.000 VNĐ
Ngao 2 cồi

Ngao 2 cồi

Giá: 150.000 VNĐ
Nghêu biển

Nghêu biển

Giá: 150.000 VNĐ
Nhum sọ

Nhum sọ

Giá: 30.000 VNĐ
Sò phi (phi gò)

Sò phi (phi gò)

Giá: 150.000 VNĐ
Sò dương

Sò dương

Giá: 200.000 VNĐ
Vẹm xanh

Vẹm xanh

Giá: 100.000 VNĐ
Tôm tít vằn

Tôm tít vằn

Giá: Liên Hệ
Cá dứa 1 nắng

Cá dứa 1 nắng

Giá: 450.000 VNĐ
Rong mứt biển

Rong mứt biển

Giá: Liên Hệ
« 1 2 3 »